Aktualności

Konsultacje w sprawie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarząd MSM „DOM” w Bydgoszczy informuje, że do 13 marca 2023 roku – trwają konsultacje w sprawie  Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Opinie można wyrazić za pośrednictwem internetowej ankiety dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo . Ankieta zawiera kilka pytań, jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Wypełnioną kartę konsultacyjną będzie można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 […]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na docieplenia w 2023 r.

  Bydgoszcz, dnia 08 lutego 2023 r.  O G Ł O S Z E N I E Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”(regulamin udzielania zamówień […]

Nowy regulamin rozliczania ciepła

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2022 r. Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy informuje, że Rada Nadzorcza MSM „DOM” w Bydgoszczy uchwałą nr 40/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. uchwaliła regulamin „rozliczeń kosztów oraz ustalania opłat za centralne ogrzewania i podgrzewanie wody w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”. Treść nowego regulaminu

Włączenie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania

Informujemy, że od 20 września sukcesywnie będzie włączane ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania. Uprzejmie prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych do pozycji maksymalnej na 24 h w celu uniknięcie późniejszych zapowietrzeń instalacji CO. Zarząd Spółdzielni

Oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalach z klauzulą RODO

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy prosi użytkowników lokali, którzy jeszcze nie dostarczyli aktualnych oświadczeń o liczbie zamieszkałych osób w lokalu z podpisaną klauzulą RODO, o ich niezwłoczne złożenie do Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości złożyła wymagane deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla wszystkich budynków będących w naszych zasobach. Za lokale mieszkalne znajdujące się w naszych zasobach nie muszą Państwo składać odrębnej deklaracji. Zarząd Spółdzielni