Aktualności

Regulamin Rad Nieruchomości

Rada Nadzorcza MSM „DOM” dnia 19 września 2023 r. zatwierdziła i uchwaliła regulamin „Rad Nieruchomości Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”. Regulamin wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 jest opublikowany w zakładce „regulaminy” oraz pod terminarzem spotkań z Członkami Spółdzielni. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Informacja o wyborach do Rad Nieruchomości

Bydgoszcz, dnia 15.09.2023 r. Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że od dnia 25 września 2023 r. rozpoczną się zebrania Członków Spółdzielni w celu dokonania wyborów do Rad Nieruchomości. Terminy i zawiadomienia dla Członków poszczególnych nieruchomości prezentują się następująco: 25.09.2023 r. Jarużyńska 2 – zawiadomienie 25.09.2023 r. Jarużyńska 6 – zawiadomienie 26.09.2023 r. […]

Nowelizacja regulaminu obowiązków MSM „DOM”, jej członków i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad użytkowania lokali

Rada Nadzorcza MSM „DOM” w Bydgoszczy uchwałą nr 21/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. zatwierdziła i uchwaliła aneks nr 1/2023 do regulaminu „obowiązków MSM „DOM” w Bydgoszczy, jej członków i użytkowników lokali w zakresie naprawa wewnątrz lokali oraz zasad użytkowania lokali. Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 01 września […]

Dostęp do odczytów liczników wody zimnej i ciepłej

Firma PPB PERFEKT sp. z o.o. w Bydgoszczy, która dostarczyła i odczytuje wodomierze zimnej oraz ciepłej wody zainstalowane w nieruchomościach Jarużyńska 2,4,6,7,8, Marcina Kromera 5,7,10,12 w Bydgoszczy, Dąbrowskiego 2,8 w Szubinie oraz Rzepakowa 10, Modra 3 i 5 w Chojnicach umożliwia zdalny dostęp do odczytów liczników indywidualnych poprzez portal internetowy www.ciepłoiwoda.pl Użytkownicy lokali, którzy chcą […]

Informacja w sprawie dnia wolnego od pracy

                     Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej  „DOM”  w  Bydgoszczy  informuje, że w dniu 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) biuro Zarządu Spółdzielni będzie nieczynne. Awarie, które mogą wystąpić na terenie miasta Bydgoszczy i Szubina należy zgłaszać do Pogotowia Technicznego pod numery telefonów: 605-268-653 lub 603-929-347.                                                       ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

Szubin – informacja o wstrzymaniu energii cieplnej

Bydgoszcz, dnia 19 maja 2023 r. U W A G A Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że w dniach: 22 – 26 maja 2023 r. wstrzymana zostanie dostawa energii cieplnej do budynków w Szubinie. Utrudnienia związane z brakiem energii cieplnej spowodowane będą planowanym postojem remontowym ciepłowni i sieci ciepłowniczej. Za wszelkie niedogodności […]

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na docieplenie

Zgodnie z protokołem nr 3.4/P-10 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 27 marca 2023 r. na okoliczność analizy złożonych ofert na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem loggii lub balkonów nieruchomości „Jarużyńska 2, 6, 8”, „Marcina Kromera 6” i „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy oraz „Rzepakowa 10” w Chojnicach […]