Aktualności

Informacje o zakłóceniach – Szubin

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KPEC, w dniach 3 – 7 czerwca 2024 r. wstrzymana zostanie dostawa energii cieplnej do budynków w Szubinie. Utrudnienia związane z brakiem energii cieplnej spowodowane będą planowanym postojem remontowym ciepłowni i sieci ciepłowniczej. Bieżące informacje na stronie: http://www.kpec.bydgoszcz.pl/informcje-z-zakloceniach

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w 2024 r.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy zawiadamia o zwołaniu części Walnego Zgromadzenia dla wszystkich Członków MSM „DOM” z siedzibą w Bydgoszczy: treść zawiadomienia Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.

Nowość w opłatach za lokal – płatności online

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że od dnia 08 kwietnia 2024 r. uruchomiona została bramka do szybkich płatności online obsługiwana przez operatora Autopay. Użytkownicy lokali, którzy są zainteresowani tą formą płatności mogą z niej skorzystać na swoim koncie e-bok w zakładce Lokale/Finanse/Zapłać teraz Metody płatności dostępne online: BLIK oraz przelew internetowy. Można […]

Informacja w sprawie ponownego włączenia oświetlenia ulicy Jarużyńskiej w Bydgoszczy

Lampa oświetlenia ulicznego zlokalizowana pomiędzy nieruchomościami Jarużyńska 6 i 7 (lampa oznaczona w ewidencji nr 10) została wyłączona w ramach ograniczania zużycia energii przy oświetlaniu bydgoskich ulic, placów i budynków przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Powyższe działania mały na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 10 % w związku z ustawą dnia 7 […]

Nowy regulamin w sprawie warunków wydawania zezwoleń na montaż urządzeń i elementów dekoracyjnych na zewnątrz lokalu

Dnia 20 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 6/2024 zatwierdziła i uchwaliła regulamin w sprawie warunków wydawania zezwoleń na montaż urządzeń i elementów dekoracyjnych na zewnątrz lokalu. Największe zmiany dotyczą trybu postepowania w przypadku chęci montażu klimatyzatora. Dodano załącznik nr 2 – wniosek o wydanie pozwolenia na montaż klimatyzatora. Zachęcamy do zapoznania się z […]

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na docieplenie

Zgodnie z protokołem nr 2.4/P-11 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 19 lutego 2024 r. na okoliczność analizy złożonych ofert na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem loggii lub balkonów nieruchomości „Jarużyńska 8”, „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy oraz „Rzepakowa 10” w Chojnicach firmami, które wygrały przetarg nieograniczony są: […]