Informacja o awarii głównego źródła ciepła dla miasta Bydgoszczy

W związku z poważną awarią trzech jednostek kotłowych w Elektrociepłowni PGE przy ul. Energetycznej, wystąpią zakłócenia w dostawie energii cieplnej do odbiorców KPEC na terenie miasta Bydgoszczy. Zakłócenia nie dotyczą odbiorców z Osowej Góry.
Deklarowany czas naprawy przez Elektrociepłownię PGE został określony na osiem dni, tj. do 14 lutego 2024 r. W tym okresie, począwszy od nocy 06 lutego 2024 r., deficyt mocy sieci będzie wynosił nawet 30 MW, tj. ponad 10 proc. zapotrzebowania. Taka sytuacja spowoduje zaniżenie parametrów pracy ciepłowniczej, co dla odbiorców będzie oznaczać niedogrzanie mieszkań oraz niższą temperaturę ciepłej wody użytkowej.
Awaria powstała poza KPEC Bydgoszcz i spółka KPEC nie ma żadnego wpływu na jej przebieg. Bieżące informacje dostępne na stronie http://www.kpec.bydgoszcz.pl/ .