Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w 2024 r.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy zawiadamia o zwołaniu części Walnego Zgromadzenia dla wszystkich Członków MSM „DOM” z siedzibą w Bydgoszczy:

treść zawiadomienia

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.