Aktualności

Nowy regulamin w sprawie warunków wydawania zezwoleń na montaż urządzeń i elementów dekoracyjnych na zewnątrz lokalu

Dnia 20 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 6/2024 zatwierdziła i uchwaliła regulamin w sprawie warunków wydawania zezwoleń na montaż urządzeń i elementów dekoracyjnych na zewnątrz lokalu. Największe zmiany dotyczą trybu postepowania w przypadku chęci montażu klimatyzatora. Dodano załącznik nr 2 – wniosek o wydanie pozwolenia na montaż klimatyzatora. Zachęcamy do zapoznania się z […]

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na docieplenie

Zgodnie z protokołem nr 2.4/P-11 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 19 lutego 2024 r. na okoliczność analizy złożonych ofert na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem loggii lub balkonów nieruchomości „Jarużyńska 8”, „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy oraz „Rzepakowa 10” w Chojnicach firmami, które wygrały przetarg nieograniczony są: […]

Informacja o awarii głównego źródła ciepła dla miasta Bydgoszczy

W związku z poważną awarią trzech jednostek kotłowych w Elektrociepłowni PGE przy ul. Energetycznej, wystąpią zakłócenia w dostawie energii cieplnej do odbiorców KPEC na terenie miasta Bydgoszczy. Zakłócenia nie dotyczą odbiorców z Osowej Góry.Deklarowany czas naprawy przez Elektrociepłownię PGE został określony na osiem dni, tj. do 14 lutego 2024 r. W tym okresie, począwszy od […]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOCIEPLENIA W 2024 R.

 Bydgoszcz, dnia 19 stycznia 2024 r.  O G Ł O S Z E N I E Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”(regulamin udzielania zamówień dla […]

Zamknięcie wjazdu na nieruchomości „M. Kromera 8,10,12”

U W A G A Informujemy, że dnia 28 października 2023 r. (SOBOTA) w godzinach od 1000 do 1500 firma Betpol S.A. na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy będzie układać nawierzchnię w obrębie wjazdu na nieruchomość „M. Kromera 12” w Bydgoszczy. W związku z powyższym w ww. godzinach zamknięty zostanie wjazd […]

Informacja w sprawie zebrań Członków Spółdzielni w celu wyłonienia Rad Nieruchomości

W załączeniu informacja o frekwencji Członków Spółdzielni na zebraniach zwołanych przez Zarząd Spółdzielni w celu wyboru Rad Nieruchomości na kadencję 2023 – 2026 – informacja. Zgodnie z § 2 ust. 9 regulaminu Rad Nieruchomości Członkowie zamieszkujący daną nieruchomość w liczbie stanowiącej co najmniej 30 % mogą podjąć próbę wybrania Rady Nieruchomości, zgłaszając pisemny wniosek do […]

Wspomnienia o Jerzym Falkowskim

                        Zapraszamy do zapoznania się z życiorysem Pana Jerzego Falkowskiego – tekst

Włączenie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania

Informujemy, że dopływ energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych naszej Spółdzielni zostanie uruchomiony w poniedziałek 09 października 2023 r. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o maksymalne otwarcie zaworów termostatycznych na okres 24 godzin w celu uniknięcia zapowietrzenia grzejników. Zarząd Spółdzielni

Informacja o wyborach do Rad Nieruchomości

Bydgoszcz, dnia 15.09.2023 r. Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że od dnia 25 września 2023 r. rozpoczną się zebrania Członków Spółdzielni w celu dokonania wyborów do Rad Nieruchomości. Terminy i zawiadomienia dla Członków poszczególnych nieruchomości prezentują się następująco: 25.09.2023 r. Jarużyńska 2 – zawiadomienie 25.09.2023 r. Jarużyńska 6 – zawiadomienie 26.09.2023 r. […]