Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na docieplenia w 2022 roku

  Bydgoszcz, dnia 26 kwietnia 2022 r.  O G Ł O S Z E N I E Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”,(regulamin udzielania […]

Pomoc dla Ukrainy

Szanowni Członkowie i użytkownicy lokali zachęcamy do pomocy dla naszych sąsiadów. Zapraszamy do włączenia się w akcję zbierania darów – produktów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z komunikatem opublikowanym na witrynie internetowej www.bydgoszcz.pl listą produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi) są objęte: Odzież […]

Rozstrzygnięcie przetargu na remont klatek schodowych nieruchomości „Jarużyńska 7”

Zgodnie z protokołem nr 1.2 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 15 lutego 2022 r. na okoliczność analizy złożonych ofert na remont klatek schodowych kl. I – II nieruchomości „Jarużyńska 7” w Bydgoszczy, firmą, która wygrała przetarg oferując wynagrodzenie netto w kwocie: 46.920 zł, jest Zakład Malarski Leszek Kowalski z siedzibą […]

Włączenie ciepła na potrzeby c.o.

Bydgoszcz, dnia 17.09.2021 r. Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że dnia 20 września 2021 r. zostanie uruchomiony dopływ energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych w naszych zasobach. Zarząd Spółdzielni

Przetarg nieograniczony na montaż nasad kominowych i naprawę połaci dachowej

Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2021 r.  O G Ł O S Z E N I E Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy na podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”(regulamin udzielania zamówień […]

Informacja o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy  informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568 ze zm.), Części Walnego Zgromadzenia […]