Informacja w sprawie ponownego włączenia oświetlenia ulicy Jarużyńskiej w Bydgoszczy

Lampa oświetlenia ulicznego zlokalizowana pomiędzy nieruchomościami Jarużyńska 6 i 7 (lampa oznaczona w ewidencji nr 10) została wyłączona w ramach ograniczania zużycia energii przy oświetlaniu bydgoskich ulic, placów i budynków przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Powyższe działania mały na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 10 % w związku z ustawą dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Z informacji uzyskanej od przedstawiciela ZDMiKP ponowne włączenie lamp oświetlenia miejskiego będzie realizowane sukcesywnie od początku 2024 r. Spółdzielnia wystosowała pismo z wnioskiem o podanie konkretnego terminu włączenia oprawy na ulicy Jarużyńskiej.

Odpowiedź w przedmiotowej sprawie poniżej.