Nowy regulamin w sprawie warunków wydawania zezwoleń na montaż urządzeń i elementów dekoracyjnych na zewnątrz lokalu

Dnia 20 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 6/2024 zatwierdziła i uchwaliła regulamin w sprawie warunków wydawania zezwoleń na montaż urządzeń i elementów dekoracyjnych na zewnątrz lokalu.

Największe zmiany dotyczą trybu postepowania w przypadku chęci montażu klimatyzatora. Dodano załącznik nr 2 – wniosek o wydanie pozwolenia na montaż klimatyzatora.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ww. regulaminu.