Fundusz Remontowy - Marcina Kromera 7

Marcina Kromera 7

Budynek dwuklatkowy.
Powierzchnia użytkowa:
-lokali mieszkalnych                 1006,19 m2
-garaży                                   152,38 m2

Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy

Ewidencyjny stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                    18.053,37 zł

Planowane wpływy w 2019r.                                                          19.301,04 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w 2019 r.

dla lokali mieszkalnych                              1,50 zł/m2

dla lokali o innym przeznaczeniu (garaże)                     0,65 zł + VAT/m2

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                37.000,00 zł

Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w roku 2019 przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Analityczne wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 r. więcej