Fundusz Remontowy - Jarużyńska 8

Jarużyńska 8
Budynek dziesięcioklatkowy.

Powierzchnia użytkowa:
– lokali mieszkalnych 6.427,34 m2
– garaży 0,00 m2

 Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy i wydatki

Przewidywany stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                               -33.350,65 zł

Planowane wpływy w  roku 2019                                                              100.268,16 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w roku 2019 zł/ m2                                    1,30 zł

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                             85.000,00 zł

Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w roku 2019 przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Analityczne wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 r. więcej