Fundusz Remontowy - Gen. Józefa Bema 4

Gen. Józefa Bema 4
Budynek dwuklatkowy.

Powierzchnia użytkowa:
– lokali mieszkalnych 1.119,48 m2
– garaży 121,38 m2

Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy i wydatki

Przewidywany stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                          82.648,65 zł

Planowane wpływy w roku 2019                                                           15.574,20 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w roku 2019 zł/m2

Lokale mieszkalne 1,10 zł
Garaże 0,55 zł

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                          15.000,00 zł

Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w roku 2019 przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Analityczne wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 r. więcej