Uchwała Zarządu M.S.M. DOM

 

 

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2018 r.

 

         W związku z rejestracją zmian Statutu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy postanowieniem Sądu Rejonowego XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08.06.2018r. sygn. akt BY.XIII NS-REJ.KRS/4506/18/220 Zarząd Spółdzielni na podstawie postanowień art.83 ust.13 ustawy z dnia 15.12.2000r. „o spółdzielniach mieszkaniowych” (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1222 z późn.zm.) podejmuje uchwałę o zmianie podstaw statutowych projektów uchwał na Części Walnego Zgromadzenia w dniach 19 i 20 czerwca 2018r. 

 

PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI