Wyniki przetargu na prace związane z dociepleniem ścian budynków Jarużyńska 8 w Bydgoszczy i Rzepakowa 10 w Chojnicach

Zgodnie z protokołem nr 7.2/P-8 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 13 maja 2021 r. na okoliczność otwarcia kopert z ofertami na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem loggii lub balkonów nieruchomości „Jarużyńska 8” w Bydgoszczy i „Rzepakowa 10” w Chojnicach w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Część Wykonawców złożyła oferty częściowe – na jedno Zadanie. Proponowane wynagrodzenia ryczałtowe netto kształtowały się następująco:

 1. Zadanie 1 – część ściany podłużnej od strony zachodniej kl. I wraz z remontem loggii lokali nr 2,4,6,8,10 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 8:
  • 62.803,87 zł,
  • 65.450,36 zł
  • 88.110,82 zł
 2. Zadanie 2 – ściana południowa wraz z remontem loggii kl. V i VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rzepakowa 10:
  • 29.866,63 zł
  • 123.854,29 zł

Wybór Wykonawcy nastąpi po sprawdzeniu złożonych ofert.