Malowanie elewacji M. Kromera 5 i M. Kromera 7 w Bydgoszczy

Zgodnie z protokołem nr 8.2 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 11 kwietnia 2018 r. na okoliczność wyboru wykonawcy na prace związane z malowaniem elewacji północnych nieruchomości „M. Kromera 5” oraz „M. Kromera 7” w Bydgoszczy firmą, która wygrała przetarg jest Zakład  Usługowy EWADOR z Nakład nad Notecią oferując wynagrodzenie w kwocie:

  1. 7.093,36 zł netto za malowanie nieruchomości „M. Kromera 5”,
  2. 12.403,14 zł netto za malowanie nieruchomości „M. Kromera 7”.