Docieplenie nieruchomości 2018 r.

Zgodnie z protokołem nr 9,3 /P-5 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 23 maja 2018 r. na okoliczność wyboru wykonawcy na prace związane z dociepleniem nieruchomości „Jarużyńska 2,4,6,8”, „Marcina Kromera 6”,  „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy oraz „Rzepakowa 10” w Chojnicach firmą, która wygrała przetarg nieograniczony jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DYZPOL” P. Burzych, oferując wynagrodzenie netto:

  1. Zadanie 2 – ściana szczytowa kl. I od strony wschodniej 61.622,71 zł
  2. Zadanie 3 – ściana schodnia kl. I wraz z remontem loggii 53.764,68 zł
  3. Zadanie 4 – ściana szczytowa wschodnia kl. IV – 59.038,52 zł
  4. Zadanie 5 – ściana zewnętrzna kl. I i II – 71.981,81 zł

Jednocześnie informujemy, że nie wpłynęły oferty na Zadanie nr 1 – docieplenie ściany południowej kl. I – III nieruchomości „Jarużyńska 2” w Bydgoszczy oraz Zadanie nr 7 – docieplenie ściany zewnętrznej kl. VII od strony zachodniej oraz (uskok) ściany południowej kl. VIII nieruchomości „Rzepakowa 10” w Chojnicach.

Z uwagi na brak środków na sfinansowanie w bieżącym roku docieplenia ściany zewnętrznej kl. IX – XI wraz z remontem loggii nieruchomości „Galla Anonima 1″nie ma możliwości przyjęcia oferty P.W. DYZPOL  i realizacji przedmiotowych prac.

 

Zgodnie z protokołem nr 9.5/P-5 z dnia 13 lipca 2018 r. Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy na okoliczność drugiego przetargu na:

  • Docieplenie części ściany południowej kl. I od strony wejść wraz z remontem loggii budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Jarużyńskiej 2 w Bydgoszczy”:
  • „Docieplenie ścian zewnętrznych kl. VII od strony zachodniej oraz (uskok) ściana południowa kl. VIII budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Rzepakowej 10 w Chojnicach”

przetarg z uwagi na brak ofert został unieważniony.