Dla Mieszkańców - Numery alarmowe

N U M E R Y       A L A R M O W E

 

Z telefonu stacjonarnego:

999: Pogotowie
998: Straż Pożarna
997: Policja
994: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993: Pogotowie Ciepłownicze
992: Pogotowie Gazowe
991: Pogotowie Energetyczne
986: Straż miejska

Z telefonu komórkowego:    

112: Numer alarmowy dla służb ratowniczych

 

BYDGOSZCZ:

Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon 

ul. Wyzwolenia 122
tel. (52) 525 58 50

Straż Miejska Referat Fordon

ul. Fordońska 432a
tel. (52) 58-58-772

Pogotowie Techniczne – po godzinach pracy Spółdzielni i dni wolne od pracy

tel. 605-268-653 lub 603-929-347

 

CHOJNICE:

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

ul. Warszawska 13
tel. (52) 39 56 105

Straż Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1
tel. (52) 397 97 80 – w godz. 700 – 1500

 

INOWROCŁAW:

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

ul. Toruńska 13-15
tel: (52) 56 65 210 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00)
tel. (52) 56 65 247 (w pozostałych dniach i godzinach)

Komenda Straży Miejskiej Inowrocław

ul. Narutowicza 60
tel. (52) 355 52 81

Pogotowie Techniczne Kanalizacyjne – po godzinach pracy Spółdzielni i dni wolne od pracy

tel. (52) 355 34 12

 

SZUBIN:

Komisariat Policji Szubin 

ul. Kcyńska 34 a
tel. (52) 39 11 600

Pogotowie Techniczne – po godzinach pracy Spółdzielni i dni wolne od pracy

tel. 605-268-653 lub 603-929-347