Włączenie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania

Informujemy, że od 20 września sukcesywnie będzie włączane ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania. Uprzejmie prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych do pozycji maksymalnej na 24 h w celu uniknięcie późniejszych zapowietrzeń instalacji CO.

Zarząd Spółdzielni