Rozstrzygnięcie przetargu na docieplenie stropodachu Jarużyńska 7 i Cegielna 44

Zgodnie z protokołem nr 4.3 (Przetarg drugi)  Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 16 maja 2018 r. na okoliczność wyboru wykonawcy na prace związane z dociepleniem stropodachu nieruchomości „Jarużyńska 7” w Bydgoszczy oraz „Cegielna 44” w Inowrocławiu firmą, która wygrała przetarg ograniczony jest STOLBAU EKO Sp. z o.o. z siedziba w Szczecinie za wynagrodzeniem  netto w wysokości 30,71 zł/m2.