Oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalach z klauzulą RODO

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy prosi użytkowników lokali, którzy jeszcze nie dostarczyli aktualnych oświadczeń o liczbie zamieszkałych osób w lokalu z podpisaną klauzulą RODO, o ich niezwłoczne złożenie do Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni