Pismo do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie podwyżek cen ciepła

Pismo Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy do Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego