Rozstrzygnięcie przetargu na prace związane z konserwacją zieleni 2018 r.

Zgodnie z protokołem nr 2.2 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 21 lutego 2018 r. na okoliczność wyboru Wykonawcy na prace związane z pielęgnacją terenów zielonych w 2018 r. tj. koszenie trawników i przycinanie krzewów w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy w Bydgoszczy, Chojnicach, Szubinie i Inowrocławiu:

  1. firmą, która wygrała przetarg na realizacje przedmiotowych prac w Bydgoszczy jest Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” z Bydgoszczy za wynagrodzeniem netto 0,15 zł/m2 koszenia trawników i 2,70 zł/ m2 przycinania krzewów,
  2. firma, która wygrała przetarg na realizację przedmiotowych prac w Chojnicach jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „OG-ROL” z Chojnic za wynagrodzeniem netto 0,19 zł/m2 koszenia trawników,
  3. unieważniono przetarg dotyczący koszenia trawników i przycinania krzewów w Szubinie, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższyła kwotę, którą Spółdzielnia przeznaczyła na finansowanie zamówienia,
  4. unieważniono przetarg dotyczący koszenia trawników i przycinania krzewów w Inowrocławiu, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższyła kwotę, którą Spółdzielnia przeznaczyła na finansowanie zamówienia.

Zgodnie z protokołem nr 2.3 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej 'DOM’ w Bydgoszczy spisanym z dnia 12 marca 2018 r.  na okoliczność negocjacji z firmą AGRO-OS s.c. R. Kwiatkowski M. Makowski dotyczących pielęgnacji terenów zielonych w Szubinie ustalono, że ww. firma podejmie się współpracy przy zachowaniu stawek netto z roku 2017 r. tj. 0,22 zł/m2 koszenia trawników, 2,90 zł/m2 przycinania krzewów. Firma AGRO-OS s.c. R. Kwiatkowski M. Makowski w 2017 r. wygrała przetarg na pielęgnację terenów zielonych w zasobach MSM „DOM”.

Zgodnie z protokołem nr 2.4 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 03 kwietnia 2018 r. firmą, która będzie realizowała prace związane z pielęgnacją terenów zielonych w Inowrocławiu jest Jarko Flora, za wynagrodzeniem netto 0,25 zł/m2 koszenia trawników przy nieruchomości oraz 0,21 zł/m2 za koszenie terenów niezabudowanych.