Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinengo

Zgodnie z Uchwałą nr 29/2018 Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości gruntowej działka 251/54 przy ulicy Dąbrowskiego w Szubinie.