Rozstrzygnięcie przetargu na mycie elewacji Gen. J. Bema 2 i Gen. J. Bema 4 w Szubinie

Zgodnie z protokołem nr 18.1 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 07 listopada 2018 r. na okoliczność wyboru wykonawcy na mycie elewacji nieruchomości „Gen. J. Bema 2” i „Gen. J. Bema 4” w Szubinie firmą, która wygrała przetarg jest firma SIGMATIME z siedzibą w Siedlcach, która zaoferowała wynagrodzenie w kwocie:

  1. 5.865,00 zł netto – „Gen. J. Bema 2”,
  2. 3.040,00 zł netto – „Gen. J. Bema 4”.