Rozstrzygnięcie przetargu na docieplenie ścian zewnętrznych budynków Jarużyńska 2, 6, 8 i M. Kromera 6 w Bydgoszczy

Zgodnie z protokołem nr 1.3/P-6 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 10 kwietnia 2019 r. na okoliczność analizy ofert na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem loggii i balkonów nieruchomości „Jarużyńska 2”, „Jarużyńska 6”, „Jarużyńska 8” i „Marcina Kromera 6” w Bydgoszczy firmą, która wygrała przetarg nieograniczony jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DYZPOL” P. Burzych, oferując wynagrodzenie netto:

  1. Zadanie 1 – ściana południowa kl. I od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 1,3,5,7,9 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 2 – 50.115,15 zł
  2. Zadanie 2 – część ściany południowej kl. II od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 11,13,15,17,19 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 6 – 47.279,67 zł
  3. Zadanie 3 – ściana szczytowa zachodnia kl. VII wraz z remontem loggii lokali nr 62,64,66,68,70 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 8 – 72.106,20 zł
  4. Zadanie 4 – część ściany południowej kl. III od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 18,20,22,24,26 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 6 – 72.522,80 zł