Przetarg na prace drogowe 2018 r.

Zgodnie z protokołami nr 5.5 i 5.6 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanymi dnia 24 kwietnia 2018 r. i  25 maja 2018 r. na okoliczność wyboru wykonawcy na prace drogowe Firmą, która wygrała ww. przetarg nieograniczony jest Zakład Usług drogowych REN-DROG s.c. z siedzibą w Bydgoszczy oferując wynagrodzenie netto za:

  1. Zadanie nr 1 – budowę stanowisk postojowych na nieruchomości „Jarużyńska8” w Bydgoszczy w wysokości 26.632,99 zł,
  2. Zadanie nr 2 – budowę stanowisk postojowych na nieruchomości „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy w wysokości 8.518,05 zł
  3. Zadanie nr 3 – budowa parkingu na nieruchomości „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy w wysokości 140.727,99 zł

Oferta firmy Zakład Usług drogowych REN-DROG s.c. z siedzibą w Bydgoszczy na Zadanie nr 4 nie została przyjęta, gdyż cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, która Spółdzielnia przeznaczyła na realizacje przedsięwzięcia.