Fundusz Remontowy - Rzepakowa 10

Rzepakowa 10

Budynek dziewięcioklatkowy.
Powierzchnia użytkowa:
-lokali mieszkalnych             6.276,50 m2
-garaży                                     0,00 m2

Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy

Przewidywany  stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                        -65.634,42 zł

Planowane wpływy w 2019 r.                                                              196.222,32 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w 2019 r.                                             2,62 zł

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                   145.000,00 zł

Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w roku 2019 przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Analityczne wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 więcej