Fundusz Remontowy - Modra 3

Modra 3-5

Budynek czteroklatkowy.
Powierzchnia użytkowa:
-lokali mieszkalnych                           2.449,89 m2
-garaży                                               292,34 m2

Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy

Przewidywany stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                         31.141,31 zł

Planowane wpływy w 2019 r.                                                               40.498,80 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w 2019 r.

dla lokali mieszkalnych                                 1,30 zł/m2

dla lokali o innym przeznaczeniu (garaże)                          0,65 zł + VAT/m2

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                 71.000,00 zł

Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w roku 2019 przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Analityczne wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 r. więcej