Fundusz Remontowy - Marcina Kromera 8

Marcina Kromera 8

Budynek trzyklatkowy.
Powierzchnia użytkowa:
-lokali mieszkalnych                  1.685,84 m2
-garaży                                      199,34 m2

Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy

Przewidywany stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                   88.049,38 zł

Planowane wpływy w 2019 r.                                                            23.568,84 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w 2019 r.

dla lokali mieszkalnych                                                 1,10 zł/m2

dla lokali o innym przeznaczeniu (garaże)                  0,55 zł + VAT/m2

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                  60.000,00 zł

Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w roku 2019 przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Analityczne wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 r. więcej