Fundusz Remontowy - Marcina Kromera 7B

Marcina Kromera 7B

Budynek trzyklatkowy.
Powierzchnia użytkowa:
-lokali mieszkalnych              1.721,11 m2
-garaży                                  197,61 m2

Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy

Przewidywany stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                    46.596,99 zł

Planowane wpływy w roku 2019                                                        28.391,28 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w roku 2019

dla lokali mieszkalnych                               1,30 zł/m2

dla lokali o innym przeznaczeniu (garaże)                     0,65 zł + VAT/m2

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                50.000,00 zł
Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w roku 2019 przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2018 r8

Analityczne wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 r. więcej