Fundusz Remontowy - Marcina Kromera 6

Marcina Kromera 6

Budynek dziesięcioklatkowy.
Powierzchnia użytkowa:
-lokali mieszkalnych                  5783,23 m2
-garaży                                         0,00 m2

Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy

Przewidywany stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                5.262,04 zł

Planowane wpływy w 2019 r.                                                       90.217,56 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w 2019 r.                                  1,30 zł

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                95.000,00 zł

Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w roku 2019 przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Analitycznie wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 r. więcej