Fundusz Remontowy - Marcina Kromera 5

Marcina Kromera 5

Budynek jednoklatkowy.
Powierzchnia użytkowa:
-lokali mieszkalnych            635,21 m2
-garaży                               83,13 m2

Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy

Przewidywany stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                          9.181,99 zł

Planowane wpływy w 2019 r.                                                               11.320,20 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w roku 2019

dla lokali mieszkalnych                               1,40 zł/m2

dla lokali o innym przeznaczeniu (garaże)                              0,65 zł + VAT/m2

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                     20.000,00 zł

Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej
Wpływy i wydatki funduszu remontowego w roku 2019 przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Analitycznie wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 r. więcej