Fundusz Remontowy - Marcina Kromera 12

Marcina Kromera 12

Budynek czteroklatkowy.
Powierzchnia użytkowa:
-lokali mieszkalnych                 1.961,73 m2
-garaży                                     254,76 m2

Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy

Przewidywany stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                  173.875,97 zł

Planowane wpływy w 2019 r.                                                          27.316,80 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w 2019 r.

dla lokali mieszkalnych                         1,10 zł/m2

dla lokali o innym przeznaczeniu (garaże)                     0,55 zł + VAT/m2

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                   75.000,00 zł

Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w roku 2019 przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2019 r.

Analityczne wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 r. więcej