Fundusz Remontowy - Marcina Kromera 10

Marcina Kromera 10

Budynek trzyklatkowy.
Powierzchnia użytkowa:
-lokali mieszkalnych                  1.783,10 m2
-garaży                                      202,58 m2

Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy

Przewidywany stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                        132.738,19 zł

Planowane wpływy w 2019 r.                                                               24.874,44 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w 2019 r.

dla lokali mieszkalnych                                      1,10 zł/m2

dla lokali o innym przeznaczeniu (garaże)                               0,55 zł + VAT/m2

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                        65.000,00 zł

Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej
Wpływy i wydatki funduszu remontowego w roku 2019 przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Analityczne wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 r. więcej