Fundusz Remontowy - Jarużyńska 4

Jarużyńska 4
Budynek trzyklatkowy.

Powierzchnia użytkowa:

– lokali mieszkalnych 1.876,65 m2
– garaży 0,00 m2

Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy i wydatki

Przewidywany stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                             -26.516,52 zł

Planowane wpływy w roku 2019                                                                29.275,20 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w roku 2019 zł/m2                                    1,30 zł

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                               8.000,00 zł

Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w roku 2019 przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Analityczne wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 r. więcej