Fundusz Remontowy - Gen. Józefa Bema 2

Gen. Józefa Bema 2
Budynek trzyklatkowy.

Powierzchnia użytkowa:
– lokali mieszkalnych 1.882,90 m2
– garaży 61,92 m2

Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy i wydatki

Przewidywany stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                           11.353,52 zł

Planowane wpływy w roku 2019                                                             29.754,24 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w roku 2019 zł/ m2
Lokale mieszkalne 1,30 zł
Garaże 0,65 zł

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                          41.000,00 zł

Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w roku 2019 przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Analityczne wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 r.więcej