Fundusz Remontowy - Galla Anonima 1

Galla Anonima 1
Budynek jedenastoklatkowy.

Powierzchnia użytkowa:
– lokali mieszkalnych 6.305,90 m2
– garaży 0,00 m2

                                        Ewidencja funduszu remontowego nieruchomości

Wpływy i wydatki

Przewidywany stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r.                                 21.764,33 zł

Planowane wpływy w roku 2019                                                                  109.727,04 zł

Stawka odpisu na fundusz remontowy w roku 2019 zł/m2                                         1,45 zł

Planowane wydatki funduszu remontowego w roku 2019                                145.000,00 zł

Zakres rzeczowy planowanych prac remontowych więcej

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w 2019 roku przyjęto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MSM „DOM” nr 26/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Uwaga!

Rada Nadzorcza MSM „DOM’ w Bydgoszczy dnia 29.08.2019 r. podjęła uchwałę nr 23/2019 o zmianie w 2019 r. planu remontów w nieruchomości „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy w zakresie remontu loggii.

Treść uchwały wraz z załącznikiem nr 1 zawierającym zaktualizowany rzeczowy program prac remontowych więcej

Analityczne wykonanie remontów na dzień 31 grudnia 2018 r. więcej