Przetargi zakończone

Wyniki przetargu na prace związane z pielęgnacją terenów zielonych

Zgodnie z protokołem nr 1.2 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 18 lutego 2021 r. na okoliczność wyboru Wykonawcy na prace związane z pielęgnacją terenów zielonych w 2021 r. tj. koszenie trawników i przycinanie krzewów w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy w Bydgoszczy, Chojnicach, Szubinie i Inowrocławiu: firmą, która […]

Wyniki przetargu na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Wyniki przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Szubinie Bydgoszcz, dnia  13.05.2021 r. Zgodnie z protokołem nr 6.2 z posiedzenia Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy spisanym w dniu 05 maja 2021 r., na okoliczność rozstrzygnięcia przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z […]

Wyniki przetargu na realizację budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Szubinie

Bydgoszcz, dnia  13.05.2021 r. Zgodnie z protokołem nr 5.3/2021 z posiedzenia Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy spisanym w dniu 11 maja 2021 r., na okoliczność rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 8 w Szubinie, decyzją Zarządu z dnia 12.05.2021 r. firmą, która […]

Rozstrzygnięcie przetargu na lokal mieszkalny nr 19 przy ul. Gen. J. Bema 2 w Szubinie

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 29 lipca 2019 r. godz. 15:00, wpłynęło 7 (siedem) ofert. Ceny wywoławcze za ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 19 przy ul. Gen. J. Bema 2 w Szubinie kształtowały się następująco: 17.000 zł 5.800 zł 26.300 zł 5.300 zł 28.800 zł […]

Przetarg na prace związane z pielęgnacją terenów zielonych

Zgodnie z protokołem nr 5.2 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 19 marca 2019 r. na okoliczność wyboru Wykonawcy na prace związane z pielęgnacją terenów zielonych w 2019 r. tj. koszenie trawników i przycinanie krzewów w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy w Bydgoszczy, Chojnicach, Szubinie i Inowrocławiu: firmą, która […]

Rozstrzygnięcie przetargu na docieplenie ścian zewnętrznych budynków Jarużyńska 2, 6, 8 i M. Kromera 6 w Bydgoszczy

Zgodnie z protokołem nr 1.3/P-6 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 10 kwietnia 2019 r. na okoliczność analizy ofert na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem loggii i balkonów nieruchomości „Jarużyńska 2”, „Jarużyńska 6”, „Jarużyńska 8” i „Marcina Kromera 6” w Bydgoszczy firmą, która wygrała przetarg nieograniczony jest Przedsiębiorstwo […]

Rozstrzygnięcie przetargu na mycie elewacji Gen. J. Bema 2 i Gen. J. Bema 4 w Szubinie

Zgodnie z protokołem nr 18.1 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 07 listopada 2018 r. na okoliczność wyboru wykonawcy na mycie elewacji nieruchomości „Gen. J. Bema 2” i „Gen. J. Bema 4” w Szubinie firmą, która wygrała przetarg jest firma SIGMATIME z siedzibą w Siedlcach, która zaoferowała wynagrodzenie w kwocie: 5.865,00 […]

Przetarg na wymianę zaworów podpionowych Jarużyńska 7 w Bydgoszczy

Zgodnie z protokołem nr 17.1 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 22 października 2018 r. na okoliczność ustalenia dalszego postępowania w sprawie prac remontowych związanych z wymianą zaworów podpionowych na instalacji ciepłej i zimnej wody w klatkach I-VII nieruchomości „Jarużyńska 7” w Bydgoszczy podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinengo

Zgodnie z Uchwałą nr 29/2018 Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości gruntowej działka 251/54 przy ulicy Dąbrowskiego w Szubinie.

Przetarg na remont portali i malowanie klatek schodowych „Modra 3-5” w Chojnicach

Zgodnie z protokołem nr 11.3 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 07 listopada 2018 r. na okoliczność ustalenia dalszego postępowania w sprawie prac związanych z remontem portali i malowaniem klatek schodowych kl. I-IV nieruchomości „Modra 3-5” w Chojnicach podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu.