Przetargi aktualne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na docieplenia w 2023 r.

  Bydgoszcz, dnia 08 lutego 2023 r.  O G Ł O S Z E N I E Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”(regulamin udzielania zamówień […]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na docieplenia w 2022 roku

  Bydgoszcz, dnia 26 kwietnia 2022 r.  O G Ł O S Z E N I E Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”,(regulamin udzielania […]

Przetarg nieograniczony na montaż nasad kominowych i naprawę połaci dachowej

Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2021 r.  O G Ł O S Z E N I E Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy na podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”(regulamin udzielania zamówień […]

Wyniki przetargu na prace związane z dociepleniem ścian budynków Jarużyńska 8 w Bydgoszczy i Rzepakowa 10 w Chojnicach

Zgodnie z protokołem nr 7.2/P-8 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 13 maja 2021 r. na okoliczność otwarcia kopert z ofertami na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem loggii lub balkonów nieruchomości „Jarużyńska 8” w Bydgoszczy i „Rzepakowa 10” w Chojnicach w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Część Wykonawców […]

Wyniki przetargu na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Wyniki przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Szubinie Bydgoszcz, dnia  13.05.2021 r. Zgodnie z protokołem nr 6.2 z posiedzenia Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy spisanym w dniu 05 maja 2021 r., na okoliczność rozstrzygnięcia przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z […]

Wyniki przetargu na realizację budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Szubinie

Bydgoszcz, dnia  13.05.2021 r. Zgodnie z protokołem nr 5.3/2021 z posiedzenia Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy spisanym w dniu 11 maja 2021 r., na okoliczność rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 8 w Szubinie, decyzją Zarządu z dnia 12.05.2021 r. firmą, która […]

Informacja o otwarciu kopert z ofertami na pełnienie nadzoru nad realizacją budynku „Dąbrowskiego 8” w Szubinie

Bydgoszcz, dnia 20 kwietnia 2021 r. Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy informuje, że Komisja Przetargowa MSM „DOM”  dnia 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 1000 otworzyła koperty z ofertami na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi wbudowanymi w poziomie piwnic przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 8 w Szubinie […]

Przetarg nieograniczony na realizację budynku w Szubinie

Wyniki przetargu nieograniczonego na realizację budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Szubinie Bydgoszcz, dnia  13.05.2021 r. Zgodnie z protokołem nr 5.3/2021 z posiedzenia Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy spisanym w dniu 11 maja 2021 r., na okoliczność rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi przy ul. Gen. J. […]

Przetarg nieograniczony na montaż nasad kominowych

  Bydgoszcz, dnia 30 września 2019 r.  O G Ł O S Z E N I E Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu wewnętrznego na roboty budowlane dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego( podstawa prawna – „regulamin udzielania zamówień na zakup materiałów, […]