Aktualności

Rozstrzygnięcie przetargu na lokal mieszkalny nr 19 przy ul. Gen. J. Bema 2 w Szubinie

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 29 lipca 2019 r. godz. 15:00, wpłynęło 7 (siedem) ofert. Ceny wywoławcze za ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 19 przy ul. Gen. J. Bema 2 w Szubinie kształtowały się następująco: 17.000 zł 5.800 zł 26.300 zł 5.300 zł 28.800 zł […]

III nieograniczony pisemny przetarg na lokal mieszkalny w Szubinie

Bydgoszcz, dnia 2019-07-04  PRZETARG PISEMNY-NIEOGRANICZONY                         Zarząd MSM „DOM” w Bydgoszczy na podstawie § 71 ust.1 i § 120 ust.2 Statutu oraz § 1 ust.1 pkt.2,  ust.2,  ust.3 pkt.2, § 8 ust.1 i ust.2 oraz § 17 ust.2 „regulaminu zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego […]

II nieograniczony pisemny przetarg na lokal mieszkalny w Szubinie

Bydgoszcz, dnia 2019-06-06  PRZETARG PISEMNY-NIEOGRANICZONY                                       Zarząd MSM „DOM” w Bydgoszczy na podstawie § 120 Statutu oraz § 1 ust.1 pkt.2,  ust.2,  ust.3 pkt.2, § 8 ust.1 i ust.2  „regulaminu zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” ogłasza […]

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe loggii

  Bydgoszcz, dnia 17 maja 2019 r.  O G Ł O S Z E N I E Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy na podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”w Bydgoszczy”,(regulamin udzielania […]

Przetarg na lokal w Szubinie

Bydgoszcz, dnia 2019-05-15  PRZETARG PISEMNY-NIEOGRANICZONY                                       Zarząd MSM „DOM” w Bydgoszczy na podstawie § 120 Statutu oraz § 1 ust.1 pkt.2,  ust.2,  ust.3 pkt.2, § 8 ust.1 i ust.2  „regulaminu zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” ogłasza […]

OCHRONA DANYCH

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. udostępnionych Administratorowi Danych jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”, 85-790 Bydgoszcz, ul. Marcina Kromera 7A. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach […]

Przetarg na docieplenie 2019 r.

  Bydgoszcz, dnia 25 lutego 2019 r.  O G Ł O S Z E N I E Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”  w Bydgoszczy”,(regulamin […]

Zapytanie ofertowe na stałe utrzymanie czystości i porządku

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na stałe utrzymanie czystości i porządku nieruchomości: „Jarużyńska 6” w Bydgoszczy (7 klatek schodowych, 5 kondygnacji) powierzchnia posadzek do sprzątania wewnątrz budynku 1.757,66 m2, w tym: klatka schodowa: 618,94 m2, korytarz piwniczny: 1.138,72 m2. powierzchnia terenu utwardzonego (chodniki, pieszojezdnie) – 966,90 m2, powierzchnia terenu […]