Aktualności

Rozstrzygnięcie przetargu na docieplenie stropodachu Jarużyńska 7 i Cegielna 44

Zgodnie z protokołem nr 4.3 (Przetarg drugi)  Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 16 maja 2018 r. na okoliczność wyboru wykonawcy na prace związane z dociepleniem stropodachu nieruchomości „Jarużyńska 7” w Bydgoszczy oraz „Cegielna 44” w Inowrocławiu firmą, która wygrała przetarg ograniczony jest STOLBAU EKO Sp. z o.o. z siedziba w […]

Zmiana systemu logowania dla mieszkańców

Informujemy o zmianie systemu logowania EBOK dla mieszkańców. Nowy system dostępny jest pod adresem https://msmdom.i-kartoteka.pl/ oraz w zakładce Dla mieszkańców/E-Bok Sposób logowania nie ulega zmianie – obowiązują dotychczasowe identyfikatory mieszkańców

Uchwała Zarządu M.S.M. DOM

    Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2018 r.            W związku z rejestracją zmian Statutu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy postanowieniem Sądu Rejonowego XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08.06.2018r. sygn. akt BY.XIII NS-REJ.KRS/4506/18/220 Zarząd Spółdzielni na podstawie postanowień art.83 ust.13 ustawy z dnia 15.12.2000r. „o spółdzielniach mieszkaniowych” (t.j. Dz.U. z […]

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Czerwiec 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 2018-05-21 L.dz. DN/0125/ 680 /2018 SZANOWNI CZŁONKOWIE MSM „DOM” W BYDGOSZCZY (WSZYSCY) ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art.83 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.1222) oraz § 40 ust.1, § 41 ust.1, ust.2, ust.3 i ust.4 Statutu Spółdzielni, Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” z siedzibą w Bydgoszczy zwołuje: […]