Życzenia świąteczne

Zgodnie z protokołem nr 1.2 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 15 lutego 2022 r. na okoliczność analizy złożonych ofert na remont klatek schodowych kl. I – II nieruchomości „Jarużyńska 7” w Bydgoszczy, firmą, która wygrała przetarg oferując wynagrodzenie netto w kwocie: 46.920 zł, jest Zakład Malarski Leszek Kowalski z siedzibą w Bydgoszczy.

Zgodnie z protokołem nr 7.2/P-8 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 13 maja 2021 r. na okoliczność otwarcia kopert z ofertami na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem loggii lub balkonów nieruchomości „Jarużyńska 8” w Bydgoszczy i „Rzepakowa 10” w Chojnicach w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Część Wykonawców złożyła oferty częściowe – na jedno Zadanie. Proponowane wynagrodzenia ryczałtowe netto kształtowały się następująco:

 1. Zadanie 1 – część ściany podłużnej od strony zachodniej kl. I wraz z remontem loggii lokali nr 2,4,6,8,10 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 8:
  • 62.803,87 zł,
  • 65.450,36 zł
  • 88.110,82 zł
 2. Zadanie 2 – ściana południowa wraz z remontem loggii kl. V i VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rzepakowa 10:
  • 29.866,63 zł
  • 123.854,29 zł

Wybór Wykonawcy nastąpi po sprawdzeniu złożonych ofert.

Zgodnie z protokołem nr 1.2 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 18 lutego 2021 r. na okoliczność wyboru Wykonawcy na prace związane z pielęgnacją terenów zielonych w 2021 r. tj. koszenie trawników i przycinanie krzewów w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy w Bydgoszczy, Chojnicach, Szubinie i Inowrocławiu:

 1. firmą, która wygrała przetarg na realizacje przedmiotowych prac w Bydgoszczy jest Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” z Bydgoszczy za wynagrodzeniem netto 0,18 zł/m2 koszenia trawników i 3,10 zł/m2 przycinania krzewów,
 2. firmą, która wygrała przetarg na realizację przedmiotowych prac w Chojnicach w zakresie koszenia trawy jest Studio Architektury Krajobrazu Wojciech Spichalski z Chojnic za wynagrodzeniem netto 0,21 zł/m2 koszenia trawników,
 3. odstąpiono od zlecania przedmiotowych prac w Chojnicach w zakresie przycinania krzewów,
 4. firmą, która wygrała przetarg na realizacje przedmiotowych prac w Szubinie jest Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” z Bydgoszczy za wynagrodzeniem netto 0,22 zł/m2 koszenia trawników na terenie zabudowanym i 0,24 zł/m2 koszenia trawników na terenie niezabudowanym i 3,10 zł/m2 przycinania krzewów,
 5. firmą, która wygrała przetarg na realizacje przedmiotowych prac w Inowrocławiu jest Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” z Bydgoszczy za wynagrodzeniem netto 0,24 zł/m2 koszenia trawników.