13 listopada 2023 r. biuro Spółdzielni nieczynne

U W A G A

Informujemy, że dnia 28 października 2023 r. (SOBOTA) w godzinach od 1000 do 1500 firma Betpol S.A. na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy będzie układać nawierzchnię w obrębie wjazdu na nieruchomość „M. Kromera 12” w Bydgoszczy.

W związku z powyższym w ww. godzinach zamknięty zostanie wjazd na nieruchomości „M. Kromera 8,10,12”.  

Prosimy o wcześniejsze zaplanowanie wyjazdu z posesji lub z garażu.

                                      Zarząd Spółdzielni

W załączeniu informacja o frekwencji Członków Spółdzielni na zebraniach zwołanych przez Zarząd Spółdzielni w celu wyboru Rad Nieruchomości na kadencję 2023 – 2026 – informacja.

Zgodnie z § 2 ust. 9 regulaminu Rad Nieruchomości Członkowie zamieszkujący daną nieruchomość w liczbie stanowiącej co najmniej 30 % mogą podjąć próbę wybrania Rady Nieruchomości, zgłaszając pisemny wniosek do Zarządu Spółdzielni. Czynność ta  może być podejmowana po upływie 6-ciu miesięcy od poprzedniego zebrania.

                       

Zapraszamy do zapoznania się z życiorysem Pana Jerzego Falkowskiego – tekst

Informujemy, że dopływ energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych naszej Spółdzielni zostanie uruchomiony w poniedziałek 09 października 2023 r.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o maksymalne otwarcie zaworów termostatycznych na okres 24 godzin w celu uniknięcia zapowietrzenia grzejników.

Zarząd Spółdzielni

Bydgoszcz, dnia 15.09.2023 r.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że od dnia 25 września 2023 r. rozpoczną się zebrania Członków Spółdzielni w celu dokonania wyborów do Rad Nieruchomości. Terminy i zawiadomienia dla Członków poszczególnych nieruchomości prezentują się następująco:

25.09.2023 r. Jarużyńska 2 – zawiadomienie

25.09.2023 r. Jarużyńska 6 – zawiadomienie

26.09.2023 r. Jarużyńska 4 – zawiadomienie

26.09.2023 r. Jarużyńska 7 – zawiadomienie

27.09.2023 r. Jarużyńska 8 – zawiadomienie

27.09.2023 r. Marcina Kromera 5 – zawiadomienie

28.09.2023 r. Marcina Kromera 6 – zawiadomienie

28.09.2023 r. Marcina Kromera 7 – zawiadomienie

29.09.2023 r. Marcina Kromera 7b – zawiadomienie

29.09.2023 r. Marcina Kromera 8 – zawiadomienie

02.10.2023 r. M. Kromera 10 – zawiadomienie

02.10.2023 r. M. Kromera 12 – zawiadomienie

03.10.2023 r. Rzepakowa 10 – zawiadomienie

03.10.2023 r. Modra 3-5 – zawiadomienie

04.10.2023 r. Galla Anonima 1 – zawiadomienie

05.10.2023 r. Gen. J. Bema 2 – zawiadomienie

05.10.2023 r. Gen. J. Bema 4 – zawiadomienie

06.10.2023 r. Gen. J. Dąbrowskiego 2 – zawiadomienie

06.10.2023 r. Gen. J. Dąbrowskiego 8 – zawiadomienie

Regulamin Rad Nieruchomości w MSM”DOM” w Bydgoszczy

Zarząd Spółdzielni

Rada Nadzorcza MSM „DOM” w Bydgoszczy uchwałą nr 23/2023 z dnia 19 września 2023 r. zatwierdziła i uchwaliła aneks nr 1/2023 do regulaminu „utrzymania, napraw, remontów oraz zasad korzystania
i odpłatności dotyczących części wspólnych nieruchomości, z których korzystają właściciele i użytkownicy lokali, a zarządza nimi Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Bydgoszczy”.

Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 01 października 2023 r.

Tekst jednolity regulaminu jest dostępny w zakładce „regulaminy„.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że od dnia 04 października 2023 r. zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego w obrębie remontowanej ulicy Marcina Kromera.

Dojazd do M. Kromera 6 kl. I i II – bez zmian – od ulicy Galla Anonima.

Nastąpi wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Kromera na wysokości budynku nr 6 kl. V.

Dojazd do budynków M. Kromera 8,10,12 odbywać się będzie ulicą Jarużyńską oraz wybudowanym fragmentem ulicy Marcina Kromera od strony szkoły podstawowej.

Dojazd do garaży budynku M. Kromera 7b od ulicy Kromera poprzez drogę wewnętrzną obsługującą garaże w tej nieruchomości. 

Wnioskujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych prac,
a także o stosowanie się do nowej organizacji ruchu. 

Jednocześnie informujemy, że w trakcie przebudowy ulicy Marcina Kromera organizacja ruchu może ulegać zmianom.  

nowa organizacja ruchu – mapa 1

nowa organizacja ruchu – mapa 2

Rada Nadzorcza MSM „DOM” dnia 19 września 2023 r. zatwierdziła i uchwaliła regulamin „Rad Nieruchomości Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”.

Regulamin wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 jest opublikowany w zakładce „regulaminy” oraz pod terminarzem spotkań z Członkami Spółdzielni.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.