Informacja o dniu wolnym od pracy

Szanowni Użytkownicy Lokali

informujemy, że dnia 14 maja 2024 r. zostanie wyłączone ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania do budynków będących w naszych zasobach.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków MSM „DOM” w 2024 r. więcej

Druk pełnomocnictwa do zastępowania w obradach Części Walnego Zgromadzenia więcej

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy zawiadamia o zwołaniu części Walnego Zgromadzenia dla wszystkich Członków MSM „DOM” z siedzibą w Bydgoszczy:

treść zawiadomienia

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że od dnia 08 kwietnia 2024 r. uruchomiona została bramka do szybkich płatności online obsługiwana przez operatora Autopay.

Użytkownicy lokali, którzy są zainteresowani tą formą płatności mogą z niej skorzystać na swoim koncie e-bok w zakładce Lokale/Finanse/Zapłać teraz

Metody płatności dostępne online: BLIK oraz przelew internetowy. Można wygenerować również formularz „dane do przelewu”.

Opłata na rzecz operatora Autopay wynosi 1,50 zł za płatność.

Lampa oświetlenia ulicznego zlokalizowana pomiędzy nieruchomościami Jarużyńska 6 i 7 (lampa oznaczona w ewidencji nr 10) została wyłączona w ramach ograniczania zużycia energii przy oświetlaniu bydgoskich ulic, placów i budynków przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Powyższe działania mały na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 10 % w związku z ustawą dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Z informacji uzyskanej od przedstawiciela ZDMiKP ponowne włączenie lamp oświetlenia miejskiego będzie realizowane sukcesywnie od początku 2024 r. Spółdzielnia wystosowała pismo z wnioskiem o podanie konkretnego terminu włączenia oprawy na ulicy Jarużyńskiej.

Odpowiedź w przedmiotowej sprawie poniżej.

Dnia 20 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 6/2024 zatwierdziła i uchwaliła regulamin w sprawie warunków wydawania zezwoleń na montaż urządzeń i elementów dekoracyjnych na zewnątrz lokalu.

Największe zmiany dotyczą trybu postepowania w przypadku chęci montażu klimatyzatora. Dodano załącznik nr 2 – wniosek o wydanie pozwolenia na montaż klimatyzatora.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ww. regulaminu.

U W A G A

Informujemy, że dnia 28 października 2023 r. (SOBOTA) w godzinach od 1000 do 1500 firma Betpol S.A. na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy będzie układać nawierzchnię w obrębie wjazdu na nieruchomość „M. Kromera 12” w Bydgoszczy.

W związku z powyższym w ww. godzinach zamknięty zostanie wjazd na nieruchomości „M. Kromera 8,10,12”.  

Prosimy o wcześniejsze zaplanowanie wyjazdu z posesji lub z garażu.

                                      Zarząd Spółdzielni

W załączeniu informacja o frekwencji Członków Spółdzielni na zebraniach zwołanych przez Zarząd Spółdzielni w celu wyboru Rad Nieruchomości na kadencję 2023 – 2026 – informacja.

Zgodnie z § 2 ust. 9 regulaminu Rad Nieruchomości Członkowie zamieszkujący daną nieruchomość w liczbie stanowiącej co najmniej 30 % mogą podjąć próbę wybrania Rady Nieruchomości, zgłaszając pisemny wniosek do Zarządu Spółdzielni. Czynność ta  może być podejmowana po upływie 6-ciu miesięcy od poprzedniego zebrania.