Nowy regulamin rozliczania ciepła

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2022 r.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy informuje, że Rada Nadzorcza MSM „DOM” w Bydgoszczy uchwałą nr 40/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. uchwaliła regulamin „rozliczeń kosztów oraz ustalania opłat za centralne ogrzewania i podgrzewanie wody w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”.

Treść nowego regulaminu

Informujemy, że od 20 września sukcesywnie będzie włączane ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania. Uprzejmie prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych do pozycji maksymalnej na 24 h w celu uniknięcie późniejszych zapowietrzeń instalacji CO.

Zarząd Spółdzielni

Zgodnie z protokołem nr 10.4/P-9 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 22 czerwca 2022 r. na okoliczność analizy ofert na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem loggii i balkonów nieruchomości „Jarużyńska 2,4, 6, 8”, „Marcina Kromera 6” i „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy oraz „Rzepakowa 10” w Chojnicach firmami, które wygrały przetarg nieograniczony są:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DYZPOL” P. Burzych w zakresie docieplenia nieruchomości „M. Kromera 6” oferując wynagrodzenie netto 109.891,31 zł i nieruchomości „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy oferując wynagrodzenie netto 125.662,66 zł

Zakład usługowy EWADOR w zakresie docieplenia nieruchomości „Jarużyńska 6” w Bydgoszczy oferując wynagrodzenie netto 78.624,84 zł

Firma Remontowo-Budowlana Mikołaj Markowski w zakresie docieplenia nieruchomości „Rzepakowa 10” w Chojnicach oferując wynagrodzenie netto 90.596,42 zł

Przetarg w zakresie docieplenia nieruchomości „Jarużynska 2,4,8” w Bydgoszczy został uniewazniony z uwagi na brak ofert.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy prosi użytkowników lokali, którzy jeszcze nie dostarczyli aktualnych oświadczeń o liczbie zamieszkałych osób w lokalu z podpisaną klauzulą RODO, o ich niezwłoczne złożenie do Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości złożyła wymagane deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla wszystkich budynków będących w naszych zasobach.

Za lokale mieszkalne znajdujące się w naszych zasobach nie muszą Państwo składać odrębnej deklaracji.

Zarząd Spółdzielni

  Bydgoszcz, dnia 26 kwietnia 2022 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy

na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”,(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.msmdom.pl)

 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”, w zakresie siedmiu Zadań remontowych pn.:

„Docieplenie ścian zewnętrznych, oznaczonych jako Elementy, budynków mieszkalnych stanowiących odrębne Zadania remontowe” pod własnymi nazwami:

Zadanie 1 – „Docieplenie części ściany południowej kl. II od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 11,13,15,17,19 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 2
w Bydgoszczy – część Elementu 5 ”,

Zadanie 2 – „Docieplenie części ściany zachodniej kl. I wraz z remontem loggii lokali nr 2,4,6,8,10 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 4 w Bydgoszczy – część
Elementu 6”,

Zadanie 3 – „Docieplenie części ściany południowej kl. II i III od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 12,14,16,18,20 oraz 21,23,25,27,29 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 6 w Bydgoszczy – część Elementu 4”,

Zadanie 4 – „Docieplenie części ściany podłużnej od strony zachodniej kl. II wraz z remontem loggii lokali nr 11,13,15,17,19 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 8
w Bydgoszczy  – część Elementu 6”,

Zadanie 5 – „Docieplenie części ściany południowej kl. IV od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 27,29,31,33,35 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 6 w Bydgoszczy – część Elementu 3”,

Zadanie 6 – „Docieplenie części ściany podłużnej wschodniej kl. IX od strony placu zabaw wraz z remontem loggii lokali nr 81-88 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Galla Anonima 1 – część Elementu 2”,

Zadanie 7 – „Docieplenie części ściany południowej kl. V do uskoku (część Elementu 13) oraz docieplenie uskoku strona wschodnia (Element 14) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rzepakowej 10 w Chojnicach”.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM”  oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (częściami mogą być wyłącznie Zadania).
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 4. Wadium na przedmiot zamówienia określa się na kwotę 3.417,00 zł dla całości zamówienia           lub w przypadku składania ofert częściowych w kwotach:
 5. Zadanie 1 – 357,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100)
 6. Zadanie 2 – 294,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100)
 7. Zadanie 3 – 758,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100)
 8. Zadanie 4 – 409,00 zł (słownie: czterysta dziewięć złotych 00/100)
 9. Zadanie 5 – 566,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100)
 10. Zadanie 6 – 607,00 zł (słownie: sześćset siedem złotych 00/100)
 11. Zadanie 7 – 426,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć złotych 00/100).
 12. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 85%, warunki gwarancji 10%, wcześniejsza współpraca ze Spółdzielnią w zakresie dociepleń 5 %.
 13. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ.
 14. SIWZ wraz z załącznikami można odbierać nieodpłatnie w formie elektronicznej PDF.
 15. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.
 16. Uprawnione do kontaktów z oferentami są: Anna Jakubczyk i Magdalena Nowakowska:
  e-mail: gzm@msmdom.pl ; telefon: ( 052 ) 343-47-14 ;  344-22-88,  w  godz. 800 – 1400.
 17. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, ul. Marcina Kromera 7A,                      85-790 Bydgoszcz.
 18. Termin składania ofert upływa dnia 19 maja 2022 r. o godz. 1500.
 19. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 maja 2022 r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.                                                                    

Zarząd Spółdzielni

Szanowni Członkowie i użytkownicy lokali zachęcamy do pomocy dla naszych sąsiadów.

Zapraszamy do włączenia się w akcję zbierania darów – produktów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na witrynie internetowej www.bydgoszcz.pl listą produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi) są objęte:


Odzież i okrycie: koce zwykłe i termiczne, śpiwory, podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej, materace, ubrania (nowe!), płaszcze przeciwdeszczowe (nowe!)

Środki higieny i czystości: płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie, bielizna damska, męska, dziecięca, podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki papierowe, ręczniki (w tym z mikrofibry), worki na śmieci, środki dezynfekujące/alkohol do dezynfekcji, Maski filtrujące lub jednorazowe
Żywność: woda, żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania, narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik) Uwaga! Zabezpieczyć szkło!!
Inne: zapałki, baterie, powerbanki, oświetlenie, w tym latarki, świece
Zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie) – lekarstwa, tylko te które są kupowane bez recepty!! I mogą być przechowywane w temperaturze do 260C. Wyłącznie nowe opakowania z ważnym terminem przydatności

Zbiórka prowadzona jest w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187. Magazyn jest czynny codziennie w godzinach: 10-20. Przyjmują TYLKO I WYŁĄCZNIE dary z powyższej listy. Prosimy o opisywanie dostarczonych darów. 

Wszelkie informacje na temat pomocy dla Ukrainy znaleźć można na witrynie internetowej miasta Bydgoszczy pod adresami:

https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/organizujesz-zbiorki-dla-ukrainy-wazny-komunikat/ https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/bydgoszcz-pomaga-ukrainie/

Bydgoszcz, dnia 17.09.2021 r.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że dnia 20 września 2021 r. zostanie uruchomiony dopływ energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych w naszych zasobach.

Zarząd Spółdzielni

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy  informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568 ze zm.), Części Walnego Zgromadzenia „sprawozdawcze” za lata 2019 i 2020, będą zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Zarząd Spółdzielni