Zapytanie ofertowe na stałe utrzymanie czystości i porządku

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na stałe utrzymanie czystości i porządku nieruchomości:

 1. „Jarużyńska 6” w Bydgoszczy (7 klatek schodowych, 5 kondygnacji)
  • powierzchnia posadzek do sprzątania wewnątrz budynku 1.757,66 m2, w tym:
   • klatka schodowa: 618,94 m2,
   • korytarz piwniczny: 1.138,72 m2.
  • powierzchnia terenu utwardzonego (chodniki, pieszojezdnie) – 966,90 m2,
  • powierzchnia terenu zielonego – 1.890 m2
 2. „M. Kromera 7” w Bydgoszczy (2 klatki schodowe, 4 kondygnacje)
  • powierzchnia posadzek do sprzątania wewnątrz budynku 487,76 m2, w tym:
   • klatka schodowa: 156,50 m2,
   • korytarz piwniczny: 331,26 m2.
  • powierzchnia terenu utwardzonego (chodniki, pieszojezdnie) – 456,94 m2,
  • powierzchnia terenu zielonego – 140 m2
 3. „M. Kromera 10” w Bydgoszczy (3 klatki schodowe, 4 kondygnacje)
  • powierzchnia posadzek do sprzątania wewnątrz budynku 319,58 m2, w tym:
   • klatka schodowa: 161,50 m2,
   • korytarz piwniczny: 158,08 m2.
  • powierzchnia terenu utwardzonego (chodniki, pieszojezdnie) – 1.295,66 m2,
  • powierzchnia terenu zielonego – 770 m2
 4. „M. Kromera 12” w Bydgoszczy (4 klatki schodowe, 4 kondygnacje)
  • powierzchnia posadzek do sprzątania wewnątrz budynku 587,09 m2, w tym:
   • klatka schodowa: 248,74 m2,
   • korytarz piwniczny: 338,35 m2.
  • powierzchnia terenu utwardzonego (chodniki, pieszojezdnie) – 1.915 m2,
  • powierzchnia terenu zielonego – 805 m2

 

Zakres obowiązków prezentuje załącznik nr 1.

Termin rozpoczęcia prac: 2 listopada 2018 r.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (częściami mogą być wyłącznie nieruchomości).

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Oferta winna zawierać:

 1. wynagrodzenie ryczałtowe brutto za miesiąc na utrzymanie czystości i porządku z uwzględnieniem zakresu obowiązków, który określa załącznik nr 1,
 2. referencje.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 15 października 2018 r. Termin związania ofertą – wymagany do 31 października 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi: tel. 52-344-22-88 wew. 111 lub 103.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyny.