Wyłączenie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania

Informujemy, że dnia 17 maja 2021 r. zostanie wyłączone ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania.