Wyłączenie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania

Szanowni Użytkownicy Lokali

informujemy, że dnia 14 maja 2024 r. zostanie wyłączone ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania do budynków będących w naszych zasobach.