Wyłączenie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania

Informujemy, że dnia 12 maja 2023 r. nastąpi wyłączenie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.

Zarząd Spółdzielni