Włączenie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania

Informujemy, że dnia 25 września 2018 r. zostanie włączone ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania.

Przypominamy o konieczności odkręcenia zaworów termostatycznych w mieszkaniach na pełny zakres grzania celem zapewnienia prawidłowego rozpoczęcia pracy instalacji centralnego ogrzewania w momencie jej uruchomienia.

Taki stan rzeczy pozwoli uniknąć zapowietrzenia instalacji.