Włączenie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania

Informujemy, że dopływ energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych naszej Spółdzielni zostanie uruchomiony w poniedziałek 09 października 2023 r.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o maksymalne otwarcie zaworów termostatycznych na okres 24 godzin w celu uniknięcia zapowietrzenia grzejników.

Zarząd Spółdzielni