Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Bydgoszcz, dnia 2023-05-04

Na podstawie art.83 ust.6 ustawy „o spółdzielniach mieszkaniowych” (tj. Dz.U. z 2023 poz.438) oraz § 31 ust.1, § 32 ust.1, ust.2, ust.3 Statutu Spółdzielni, Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” z siedzibą w Bydgoszczy zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
INFORMACJE NA TEMAT UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENTACJI
INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2019
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2020
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2021
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2022
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI ZA 2019
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI ZA 2020
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI ZA 2021
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI ZA 2022
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA LATA 2019-2022 DOSTĘPNE DLA CZŁONKÓW PO ZALOGOWANIU DO SYSTEMU E-BOK: https://msmdom.i-kartoteka.pl/
WZORY DRUKÓW: PEŁNOMOCNICTWO, ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ, ZGŁOSZENIE DELEGATA