Rozstrzygnięcie przetargu na lokal mieszkalny nr 19 przy ul. Gen. J. Bema 2 w Szubinie

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 29 lipca 2019 r. godz. 15:00, wpłynęło 7 (siedem) ofert.

Ceny wywoławcze za ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 19 przy ul. Gen. J. Bema 2 w Szubinie kształtowały się następująco:

  1. 17.000 zł
  2. 5.800 zł
  3. 26.300 zł
  4. 5.300 zł
  5. 28.800 zł
  6. 28.800 zł
  7. 31.300 zł

Dziękujemy za złożenie ofert.