Regulamin Rad Nieruchomości

Rada Nadzorcza MSM „DOM” dnia 19 września 2023 r. zatwierdziła i uchwaliła regulamin „Rad Nieruchomości Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”.

Regulamin wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 jest opublikowany w zakładce „regulaminy” oraz pod terminarzem spotkań z Członkami Spółdzielni.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.