Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w 2024 r. i druk pełnomocnictwa

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków MSM „DOM” w 2024 r. więcej

Druk pełnomocnictwa do zastępowania w obradach Części Walnego Zgromadzenia więcej